Общ поглед

ЕЪР ЛУКС е основана през 1997г. от инженери топлотехници с дългогодишен стаж в проектирането и изпълнението на отоплителни, водопроводни, климатични и вентилационни инсталации. За изминалите години ние успяхме да изградим екип, който е в състояние да изпълни качествено и в срок инженерингови услуги в областта на отоплителните, водопроводните, климатичните и вентилационни инсталации: проектиране, узаконяване, изграждане и поддръжка. Основно правило в нашата работа е: ВСЕКИ КЛИЕНТ да получи професионален съвет относно ОВ и ВиК инсталациите, съответстващи на конкретния обект. Наши клиенти са собственици на нови, модерни жилища, на хотели, на представителни сгради, както и собственици на стар жилищен фонд. Разчитайте на нашия опит, възможности и коректност при избора на качествени и с гаранции съоръжения и материали.

–УЮТ ВЪВ ВАШИЯ ДОМ–

Нашата мисия

Енергийна ефективност и околна среда

Изграждаме максимално енергийно ефективни инсталации, като същевременно опазваме околната среда.

Всяка наша инсталация е изградена с максимално внимание към надежността, ефективността и сигурността.